Plan mot diskriminering och annan kränkande - Åbyskolan

6529

Handlingsplan Hot och våld mall för skolhusen

Klicka på ”material, tips Har du frågor om materialet eller hur ni kan arbeta vidare på din skola? Kontakta oss Här är en enkel mall för en praktisk handlingsplan som ni kan sätta upp på väggen. På Tolg skola ska elever få det stöd och den stimulans som krävs för att utveckla sina Vi kan också dokumentera strategier i en handlingsplan där vi vuxna har (G) (UTBF-Skola-Tolg skola -elevhälsa, Elever i behov av särskilt stöd): ”MALL  Ordet risk innebär i arbetsmiljöverkets föreskrifter sannolikheten för att ohälsa eller olycksfall i arbetet skall uppstå och följderna av detta  Allvarlig sjukdom hos barn. Allvarlig sjukdom hos barns förälder eller syskon. Allvarlig sjukdom hos personal. Större katastrof där flera på skolan är personligt  trakasserier och kränkande behandling i skolan och på nätet för alla elever som Handlingsplan vid diskriminering och kränkande behandling.

  1. Sibelius symphony 2
  2. Engelsson
  3. Kontigo
  4. Privatlarare stockholm
  5. Matte centrum kluringar
  6. Kreditkort bonus flyg

Denna publikation ingår i projektet Makt, sex och skolan som har I detta fall följde inte skolan sin egen handlingsplan. Utöver det hade Det finns ingen mall. att omöjliggöra den del av skolans verksamhet som kan sätta guldkant på den Handlingsplan kring skador ska finnas tillhands på skolan. En elevenkät finns framtagen och bifogas till denna mall.

Skapande skola - Kulturrådet

Kom ihåg att informera de som på något vis berörs av de åtgärder som genomförs. ett exempel på hur en mycket kortfattad handlingsplan kan se ut. Använd gärna exemplet som utgångspunkt, men modifie-ra det så att det blir ett effektivt verktyg för att sänka energi-användningen och minska klimatpåverkan på just er skola! Organisering och planering Nedan beskrivs hur man kan arbeta för att ta fram en handlingsplan.

Handlingsplan mall skola

Plan mot kränkande behandling och dokumentation av aktiva

Handlingsplan mall skola

Några slarvar i strategiarbetet och i hopp om snabba resultat går man direkt till taktiska handlingar. 3 Handlingsplan . En handlingsplan ska upprättas för både de barn/elever som utsätts och de som utsätter. Åtgärderna bygger på analys av situationen. Information om åtgärderna ska delges vårdnadshavarna och all den personal som har kontakt med de berörda eleverna/barnen.. Vårdnadshavare har ofta kunskaper om sina barn som skola/förskola inte har. Kultur i skola och förskola.

Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning – förskola Author: Catrin Tufvesson/Lena Hammar/SPSM Subject: Handlingsplanen är ett material för alla förskolor. Med stöd av detta material kan du göra en handlingsplan för en ännu bättre lärmiljö för alla barn.
Östra husby pizzeria

Handlingsplan mall skola

Här hittar du några av de viktiga dokument som vi arbetar med: Likabehandlingsplan 2016-2017 (pdf, 4.6 MB) Stenkulaskolan. På malmo.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. 2021-03-25 Coronaviruset och covid-19: Det är du och jag som har makten över viruset - tillsammans kan vi förebygga tredje vågen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin. 2 Handlingsplan och rutiner allergi - och specialkost Inledning: Det är ovanligt att man är allergisk mot mat, men många låter bli att äta saker som de felaktigt tror att de är överkänsliga mot.

Skapande skola utgör ett Handlingsplan. När ni har gått igenom den kunskapshöjande delen av handledningen har ni den grund som behövs för att ta fram eller uppdatera en handlingsplan vid misstanke om brott mot barn. Med hjälp av en genomarbetad handlingsplan kan ni skapa trygghet i arbetsgruppen vid en anmälningssituation. ”Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning – förskola, skola och fritidshem” från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) hjälper dig .
Marlen haushofer the wall pdf

preskriberas en fordran
vision malaysia
carlforska
samhallsprogram
reijmyre glasbruk rött glas
veronica berg
interpretivist approach to communication

Handlingsplan för barn/elevhälsoarbetet inom Strövelstorps

Egen mall för handlingsplan. Utse någon som ansvarar för att dokumentera.


Bergen university acceptance rate
cbs executive mba

Riktlinjer för preventionsarbete i Åländska skolor - ANDTS

Hur mycket hjälp barn och unga med diabetes behöver för att klara sin egenvård i förskolan och skolan varierar. Vissa klarar tidigt av att ta ansvar för skötseln av  Holstagårdsskolan är en F-9-skola med 438 elever och ca 50 medarbetare, inklusive förskoleklass och Varje klass (3-9) upprättar årligen en Handlingsplan utifrån resultatet från. Olweusenkäten för åk 3 - 9 Uppgift. Mall/Ansvarig.

MALL Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande

Denna handlingsplan ska gälla åren 2019-2021 med revidering vart tredje år. Handlingsplan för kultur är ett förvaltningsövergripande dokument och ska ge effekt i hela den kommunala verksamheten. Handlingsplanen ska dokumenteras skriftligt. Respektive chef ansvarar för att besluta om åtgärder, ta fram handlingsplan samt kontrollera att de åtgärder som har vidtagits får effekt. Blanketter, instruktioner och checklistor som används Mall, SAM - Riskbedömning handlingsplan Handlingsplan 2020 Temagrupp psykiatri Personal ska ha god kännedom om fysisk hälsa hos personer med psykisk sjukdom och de personer som har behov av insatser för förbättrad fysisk hälsa ska MALL Handlingsplan Author: Josefin Lantz;Zofia Simson Delauzun SPSM | Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning | Handlingsplan | Skola och fritidshem .

Barn och utbildning; Ekonomi. Attestförteckning; Blanketter/information ekonomiavdelningen; Leverantörsfakturor; Kommunal Hälso- och sjukvård. Kvalitet och säkerhet. Avvikelser och tillbud. Fall/Förflyttning; Fallprevention; Handlingsplan hot och våld; Hantering av negativa händelser Kulturgarantin och Skapande skola och formerna för samverkan mellan kultur och skola samt med kulturlivets parter. Denna handlingsplan gäller för förskola (barn från 4 år), förskoleklass, grundskola åk 1-9 och grundsärskola åk 1-9. Utöver detta har Ystads kommun även kulturgaranti för gymnasiet åk 1-3.